Tryck-guide

Beställa trycksaker

Det finns en del viktiga saker man måste känna till när man ska beställa trycksaker. Denna sida erhåller information om de viktigaste bitarna.

CMYK-färgmodellen

CMYK står för cyan, magenta, yellow och key color (svart), och är en färgmodell som används i tryckindustrin. När man ska beställa trycksaker vill tryckeriet nästan alltid att beställningen använder färgmodellen CMYK. CMYK fungerar genom att helt eller delvis täcka ljus reflekterat från en ljus yta genom att använda bläck. Färg framställs alltså genom att ta bort eller subtrahera reflekterat ljus genom att använda bläck, och kallas därför för en subtraktiv färgmodell.

RGB är en annan färgmodell som används för bl.a. datorskärmar och TV-apparater. Om du har någonting som du vill trycka som använder sig av RGB-färgmodellen måste du konvertera färgerna från RGB till CMYK när du ska beställa trycksaker.

 

Upplösning

Foton och andra icke-vektoriserade grafiska element ska ”alltid” vara i 300-dpi (dpi = Dots Per Inch och är ett mått på en bilds upplösning, på internet används i regel 72dpi). Här är en lista över vilken upplösning som är minimumkrav för olika behov:

Stora affischer (A1 och större): 150 dpi
Affischer och vanligt tryckmaterial: 300dpi
Internet: 72dpi

Om man använder en för låg upplösning (t.ex 150dpi i en folder) så kan bilderna upplevas som korniga och otydliga. Det ser billigt ut och ger inget bra intryck.

 

Utfall

Utfall är en term inom tryckindustrin som är viktig att känna till när man producerar och ska beställa trycksaker. Utfall innefattar att ha en ytterligare kant utanför dokumentets kant vilket tillåter kompensation för eventuell rörelse av pappret när tryckningen utförs. Vill man att en bild ska gå ända ut till kanten på en broschyr utan någon annan kant ska synas, är det viktigt att man har med ett rekommenderat utfall på 3 till 5 millimeter i sitt designdokument. Tryckerier har ofta specifika önskemål på utfallets storlek när man ska beställa trycksaker.

 

Skärmärken

Skärmärken anger som namnet antyder, vart ditt dokument ska beskäras. Det är oftast ett måste att ha med både utfall och skärmärken när man ska beställa trycksaker. Skärmärken är vädligt viktiga att ha med när man ska trycka visitkort eftersom man trycker flera visitkort på samma ark.

 

Pappersstorlekar

Den internationella papperstorlek-standarden heter ISO 216 och baserar alla sina storlekar på kvadratroten av två. A0′s area är en kvadratmeter, och för varje steg neråt i skalan halverar man den föregående storlekens längsta sida. Den vanligaste storleken är A4.

AO – 841mm x 1189mm
A1 – 594mm X 841mm
A2 – 420mm X 594mm
A3 – 297mm X 420mm
A4 – 210mm X 297mm
A5 – 148mm X 210mm
A6 – 105mm X 148mm
A7 – 74mm X 105mm
A8 – 52mm X 74mm
A9 – 37mm X 52mm
A10 – 26mm X 37mm